WHO ya göre zeka bölümleri

zeka bölümleri sınıflama

Zeka Dünya Sağlık Örgütüne göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır.

Zeka puanı 140 ve üstü olanlar çok üstün zeka

Zeka puanı 125 ile 140 arası üstün zeka

Zeka puanı 110 ile 125 arası parlak zeka

Zeka puanı 90 ile 110 arası normal zeka

Zeka puanı 70 ile 90 arası donuk-sınır zeka

Zeka puanı 50 ile 70 arası hafif derecede zihinsel engel

Zeka puanı 35 ile 50 arası orta derecede zihinsel engel

Zeka puanı 20ile 35 arası ağır derecede zihinsel engel

Zeka puanı 20 den aşağı olanlar çok ağır derecede zihinsel engel