Zekanın gelişimi

zeka-gelisimi

Zeka gelişimi: Zeka gelişimi bebeğin ilk yıllarında hızlıdır. büyüdükçe gelişimi yavaşlar. zekanın yüzde yetmişbeşi ilk 3-4 yaşta gelişir. Geri kalan kısmı ise 25 yaşına kadar gelişimini sürdürür sonra duraklar ve sonra da geriler.

Araştırmalar, çocuklarıyla ilgili ve sorumluluklarının bilincinde olan anne babaların
çocuklarının daha zeki olduğunu ortaya koymaktadır. İlk doğan çocukların ailelerinde
gördükleri yoğun ilgi nedeniyle diğer kardeşlerinden daha zeki olduğu ileri sürülürken, farklı
koşullarda yetişen tek yumurta ikizlerinin zekâlarındaki farklılıkların arttığı, daha sonra aynı
aile tarafından evlat edinildiklerinde zekâ düzeylerinin benzeştiği savunulmaktadır.