Tag Archives

One Article

Posted by Zeki pakdil on

8 sorulu zeka testi

8 sorulu zeka testi
8 Sorudan oluşan zeka testinde matematiksel ve sözel zekanız ölçülüyor. Sorulardan her biri zorluk derecesine göre farklı puanlardan oluşmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirileceksiniz. Toplam süreniz 600 saniyedir.