Tag Archives

One Article

Posted by Zeki pakdil on

Bir zeka testi

bir zeka testiBoşluk doldurma ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan karışık zeka testinde sayısal ve sözel sorular bulunmakta. Toplam 20 soruluk testte soruların puanları farklıdır. Toplam 34 puanlık testtegeçme derecesi yüz üzerinden 70’tir.