Category Archives

12 Articles

Posted by Zeki pakdil on

Matematiksel zeka testi

Hepimiz hayatımızda bazı sayısal beceriler gerektiren örneğin haftalık alışverişlerimizde, veya fatura hesaplamada veya gelir gider bütçesi vs. gibi birçok durumla karşılaşırız.
Düşünce ve lateral düşünme süreçlerinin esnekliği, bu sorunları çözmek için gerekli olan birkaç beceriden biri.

Posted by Zeki pakdil on

Bir zeka testi

bir zeka testiBoşluk doldurma ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan karışık zeka testinde sayısal ve sözel sorular bulunmakta. Toplam 20 soruluk testte soruların puanları farklıdır. Toplam 34 puanlık testtegeçme derecesi yüz üzerinden 70’tir.

Posted by Zeki pakdil on

Türkçe zeka testi 10 soruluk

Türkçe zeka testinde toplam 10 soru bulunuyor. her sorunun 5 şıkkı var. Soruların hepsini cevaplamak zorundasınız. cevaplamadan bir sonraki soruya geçemezsiniz. Toplam 10 dakika süreniz var. 10 dakika içinde test kendiliğinden bitecektir. Test sonunda 100 üzerinden kaç puan aldığınız belirtilecektir.

Posted by Zeki pakdil on

8 sorulu zeka testi

8 sorulu zeka testi
8 Sorudan oluşan zeka testinde matematiksel ve sözel zekanız ölçülüyor. Sorulardan her biri zorluk derecesine göre farklı puanlardan oluşmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirileceksiniz. Toplam süreniz 600 saniyedir.

Posted by Zeki pakdil on

Bardaklar-görsel zeka testi

Bu işin sırrını çözebilecekmisiniz. küçük bardaktaki sıvıyı bir boy büyük bardaklara sırayla tamamen dolduruyor. bardak hacimleriyle alakalı derseniz yanılırsınız. çünkü sonra büyük bardaktaki sıvı ile öteki bütün bardakları dolduruyor.

Posted by Zeki pakdil on

Waseor küçük IQ testi

waseor küçük IQ testi

toplam 5 sorudan oluşan bu iq testinde üç dakika sürede beş soruyu cevaplamaya çalışacaksınız. doğru cevap sayısına göre çok iyi, iyi, orta, kötü, çok kötü, çok çok kötü olarak sonuç değerlendirilecek. Programı zipli dosyadan çıkardıktan sonra çalıştırabilirsiniz. boyutu sadece 600 kb olan bu IQ testi türkçe olup ücretsizdir.

Posted by Zeki pakdil on

Zekanızı test edin eğlenceli bir test

Zekanızı test edin eğlenceli bir test

Başla ile oyuna başlayıp soruları cevaplayın. yanlış yaptığınızda tekrar baştan başlıyacaksınız. soruların hepsini iki denemeden az çözdüyseniz zekanız baya iyi 3-5 deneme yaptıysanız orta 5 ten fazla başa döndüyseniz pek iyi değil olarak sınıflandırmışlar da tabi test eğlencelik bir oyun. iyi eğlenceler.

Posted by Zeki pakdil on

IQ test

Zekanın ölçülmesi: Zeka bir­takım testler aracılığıyla ölçülebi­lir. Bu ihtiyaçla birçok test geliştirilmiştir. Tarihte bilinen ilk zeka testi Osmanlı Devletinde uygulanmıştır. O zaman saraya bağlı olan Enderun adlı mektebe, müslüman ve gayrimüslim çocukları bir çeşit zeka testi ile seçilerek alınırlardı. Enderun, idareci ve devlet adamı yetişti­rirdi. Batıda kullanılan ilk zeka testini bir Fransız psikologu olan Alfred Binet ve Dr. Theodor Simon yapmıştır. “Binet-Simon testi” adı altında 1905 yılında yayınlanan bu test, Paris ilkokul­larında başarısız kalan öğrenciler arasında zekaca geri olanlar ile zekaca normal olup, olumsuz çevre faktörlerinden dolayı başa­rısız kalanları ayırt etmek gaye­siyle meydana getirilmiştir.